Problem med språkutvecklingen 4-6 år

Vägen till mogen språkanvändning är lång. För familj och förskolepersonal är det lättast att upptäcka om ljuden i orden inte låter som de ska. En del barn ”pratar rent” redan från början. Andra har svårigheter med ljuden i orden ända upp i skolåldern. Olika språkljud...

Lyssnandet är extra viktigt för sexåringen

Under olika perioder i förskoleåldern brukar barn tycka om att leka med ord. De rimmar, ramsar, tramsar och skojar med orden. Ordlekarna är bra som förberedelse inför läs- och skrivinlärningen. Men eftersom läsning är så mycket mer än att bara kunna bokstavsljuden är...

Lyssna och berätta tillsammans med barnet

Det är inte bara barnen som behöver lära sig lyssna på oss vuxna. Vi behöver också kunna släppa allt och bara lyssna på vad barnen har att säga. Ge ditt barn din totala uppmärksamhet i samtal, där ni båda berättar och lyssnar. Lika spännande som att höra en saga eller...

Klarar barnet att uttala alla vanliga ljud?

För att tala vilket språk som helst i världen behövs en preciserad användning av mer än 150 muskler i mun och svalg. Med marginaler som bara är en bråkdel av en sekund ska mun och svalg omformas för att åstadkomma de rörelser som är förutsättningen för de olika ljud...

Konsten att lyssna utvecklas

Hörseln är ett sinne som fungerar redan innan vi föds. Men att höra är inte samma sak som att kunna lyssna. Lyssnandet kräver att vi koncentrerar oss på viktiga ljudintryck och väljer bort mindre viktiga. Vad är det vi hör? Hemma finns ofta bakgrundsljud som trafiken...