Läsning och skrivning med de yngsta

Med riktigt små barn kan man närma sig skriftspråket genom att se, höra och läsa hela ord. Tidigt i läsutvecklingen ser barnet orden som bilder. Ganska snart kan man prova att skriva sitt eget namn, kanske inte alltid på lämpliga ställen… (bilden fick jag låna...