KAMEL

Ibland går det inte så bra som man skulle önska i skolan. KAMEL, eller Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande, är ett viktigt och välkommet material för alla som möter elever i olika åldrar med annan språkbakgrund. När man inte har språket gemensamt är det många gånger svårt att förstå varför skolarbetet inte fungerar som förväntat.… Fortsätt läsa KAMEL

0-100 år. Språket är en del av livet

Ibland tänker vi med ord, ibland utan. Åtminstone jag, Astrid Frylmark, som publicerar spraklek.se. Jag är nog en språknörd, som gillar ordvitsar, poesi och vackert språk. Men jag brinner också för allas vår rätt att kommunicera och få fram det vi vill säga och uttrycka, oberoende av vilka inre och yttre hinder som står i… Fortsätt läsa 0-100 år. Språket är en del av livet

Språkstörning – DLD

Språknedsättning, försenad språkutveckling, försenad talutveckling. Det har kallats mycket genom åren. Språkstörning är en okänd funktionsnedsättning. Detta behöver vi ändra på! Språkstörning finns hos 5-7 procent av alla barn och är därmed i stort sett lika vanligt som dyslexi (4-8 procent). Eftersom läsning och skrivning är språkliga aktiviteter finns förstås en stor överlappning. Det finns… Fortsätt läsa Språkstörning – DLD

Läsa högt – ett nyårslöfte

En brittisk pappa gav som nyårslöfte inför 2018 att han skulle läsa godnattsaga för sin son varje kväll. Redan innan dess förekom det att man läste i familjen, men inte organiserat och rutinmässigt. På kvällarna var det i stället mycket bråk när pojken skulle gå och lägga sig. Pappan sammanfattar: Vi har båda lärt oss… Fortsätt läsa Läsa högt – ett nyårslöfte

Underlätta med ett trafikljus!

Många elever har svårt att komma igång med arbetet, även om noggranna instruktioner givits. I klassrummet ska instruktionerna allra helst finnas synliga på tavlan. Både vad som ska göras och vad som behövs. Trafikljuset är till för att skapa ordning på den egna arbetsplatsen. Rött ljus – framme vid start. Kolla instruktionerna! Vad behöver du… Fortsätt läsa Underlätta med ett trafikljus!

Om språkstörning, begrepp och innehåll

Språkstörning är ingen ny företeelse. Språkliga svårigheter har beskrivits i forskning sedan lång tid tillbaka, men terminologin har varierat. Det gäller både i Sverige (försenad talutveckling, språkförsening mm.) och internationellt (specific language impairment, speech/language needs m.fl.).  Både internationellt och i Sverige har ett terminologiarbete genomförts under senare år. Den engelskspråkiga världen har enats om DLD,… Fortsätt läsa Om språkstörning, begrepp och innehåll

Om morfologisk medvetenhet

Morfem är språkets minsta betydelsebärande delar. Morfologi är läran om dessa. Morfologisk medvetenhet handlar om att förstå och uppmärksamma den morfologiska strukturen i ord. Det är av stor betydelse när man läser långa ord och när man stavar. Ord består ofta av ett rotmorfem, t.ex. stol  och ändelser, som –ar, -ar-na, -ar-na-s, -en, -ens. Rotmorfemet… Fortsätt läsa Om morfologisk medvetenhet

Intervju med speciallärare: Yttre och inre miljö i skolan

Intervju med Ann-Christin Timståhl som är förstelärare och speciallärare på Internationella Engelska skolan i Sundsvall. Ann-Christin är speciellt intresserad av både den psykiska och den fysiska lärandemiljön. -När jag kommer till er skola reagerar jag varje gång på att det känns lugnt och skönt. Miljön är behaglig. Hur har ni gjort för att åstadkomma detta?Vår huvudentré är… Fortsätt läsa Intervju med speciallärare: Yttre och inre miljö i skolan

Teknik med mening – alternativa verktyg

Den tekniska utvecklingen är verkligen positiv för barn, elever och vuxna med läs- och skrivproblem. Att använda talsyntes och tangentbord bör inte ses som en nödlösning, utan som ett nödvändigt och viktigt sätt att läsa och skriva. Och som inte utkonkurrerar utan kompletterar papper och penna. Några exempel: DAISYSPELARE spelar upp texter och böcker som är… Fortsätt läsa Teknik med mening – alternativa verktyg

Fonologisk medvetenhet i skolåldrarna

  Fonologisk medvetenhet handlar om förmågan att kunna reflektera över ordens ljudmässiga uppbyggnad. Man behöver kunna frigöra sig från tanken på innehållet och koncentrera sig på ordets form. Ett litet barn förstår inte att köttbulle är ett långt ord fast köttbullen är liten – och att tåg är ett kort ord fast tåget är långt.    … Fortsätt läsa Fonologisk medvetenhet i skolåldrarna