Problem med språkutvecklingen 4-6 år

Vägen till mogen språkanvändning är lång. För familj och förskolepersonal är det lättast att upptäcka om ljuden i orden inte låter som de ska. En del barn ”pratar rent” redan från början. Andra har svårigheter med ljuden i orden ända upp i skolåldern. Olika språkljud utvecklas olika tidigt, och alla barn följer inte riktigt samma… Fortsätt läsa Problem med språkutvecklingen 4-6 år

Publicerat den
Kategoriserat som 4-6 år

Lyssnandet är extra viktigt för sexåringen

Under olika perioder i förskoleåldern brukar barn tycka om att leka med ord. De rimmar, ramsar, tramsar och skojar med orden. Ordlekarna är bra som förberedelse inför läs- och skrivinlärningen. Men eftersom läsning är så mycket mer än att bara kunna bokstavsljuden är det viktigt att stimulera hela språket. Det vi gör för att öka… Fortsätt läsa Lyssnandet är extra viktigt för sexåringen

Publicerat den
Kategoriserat som 4-6 år, Språk

Konsten att lyssna utvecklas

Hörseln är ett sinne som fungerar redan innan vi föds. Men att höra är inte samma sak som att kunna lyssna. Lyssnandet kräver att vi koncentrerar oss på viktiga ljudintryck och väljer bort mindre viktiga. Vad är det vi hör? Hemma finns ofta bakgrundsljud som trafiken utanför, köksfläkten, kylskåpet och kanske TVn. Alla dessa ljud… Fortsätt läsa Konsten att lyssna utvecklas

Om koncentration och uthållighet hos skolbarn

Koncentrationssvårigheter går ofta hand i hand med läs- och skrivsvårigheter. Frågan är vad som är hönan och ägget – orsak och verkan. Har eleven svårt att koncentrera sig för att läsningen är svag, eller är läsningen svag för att eleven har svårt att koncentrera sig? Att koncentrera sig… innebär att man kan fokusera, avskärma sig… Fortsätt läsa Om koncentration och uthållighet hos skolbarn

Publicerat den
Kategoriserat som 7-15 år

Om koncentration och uthållighet hos 4-6-åringar

Koncentrationssvårigheter är vanliga hos barn som har svårigheter med språk- och talutvecklingen. Trots att barnet kanske bygger lego i timmar halkar han eller hon ner ur ditt knä så fort du vill läsa en saga… Se till att ditt barn får mycket beröm för små stunder när han eller hon lyssnar! Att utveckla lyssnandet är… Fortsätt läsa Om koncentration och uthållighet hos 4-6-åringar

Publicerat den
Kategoriserat som 4-6 år

Talsvårigheter i skolåldern

Den som har kvarstående talsvårigheter i skolåldern får det ofta besvärligt med läs- och skrivinlärningen. Efter att barnet har fyllt åtta år händer inget spontant i uttalsutvecklingen. Vad som är den grundläggande orsaken till ett svårförståeligt tal kan variera. Några har svårigheter med munmotoriken. Andra har svårigheter att hinna urskilja och sortera vilka ljud som… Fortsätt läsa Talsvårigheter i skolåldern

Om AD/HD, ADD

Det är vanligt både med läs- och skrivsvårigheter och med språkstörning när man har stora koncentrationssvårigheter som vid AD/HD[1], ADD[2] och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är inte alltid lätt att veta vad som är orsak och verkan – vad som är grunden och vad som är följden av andra svårigheter. Om man har mycket stora… Fortsätt läsa Om AD/HD, ADD

Om läsning och skrivning vid språkstörning

Den som har en språkstörning har andra språkliga svårigheter utöver det som förekommer vid dyslexi, då avkodningen inte fungerar tillräckligt effektivt. Svårigheterna för en elev med språkstörning är annorlunda och mer omfattande än vid ”bara” dyslexi. Det kan handla om ordförråd, meningsbyggnad och/eller hur man använder språket och tar till sig information. Om man har… Fortsätt läsa Om läsning och skrivning vid språkstörning