Detektiv Långöra

Att lyssnandet är viktigt står det om på flera håll här på Språklek. Mycket viktigt, till och med. Många barn med sen eller avvikande språkutveckling har svårigheter med att lyssna koncentrerat. Ett sätt att bli bättre på denna förmåga är att ta hjälp av Detektiv Långöra! Denna vänliga detektiv är helt enkelt en låda med… Fortsätt läsa Detektiv Långöra

Om minne vid språk-, läs- och skrivsvårigheter

Vad är arbetsminne? Enligt en klassisk definition: Arbetsminne handlar om ett system i hjärnan som kan hålla kvar och hantera den information som är nödvändig för att utföra komplicerade kognitiva uppgifter som till exempel läsning, inlärning och logiskt tänkande (Baddeley & Hitch 1974). Man tänker sig en central exekutiv funktion som samarbetar med minst två… Fortsätt läsa Om minne vid språk-, läs- och skrivsvårigheter

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi, Språk

Intervju om den tidiga språkutvecklingen

MONICA WESTERLUND är docent i logopedi vid Uppsala universitet, farmor och mormor. Monica har ägnat ett långt yrkesliv åt språkutvecklingen hos de allra yngsta. Hon har skrivit en lång rad vetenskapliga artiklar, men även boken BARN I BÖRJAN (Natur & Kultur, 2009) som handlar om den tidiga språkutvecklingen. Hur vet man som förälder eller mormor… Fortsätt läsa Intervju om den tidiga språkutvecklingen

test

1234

Publicerat den
Kategoriserat som Test

En engelsk film om dyslexi

Här nedan finns en länk till Youtube, där professor Maggie Snowling från universitetet i York, föreläser för föräldrar om hur man kan hjälpa sina barn. Maggie Snowling är en av världens mest respekterade läsforskare. Professor Snowling berättar att engelska språket (liksom svenska) förutsätter att barnen förstår sambandet mellan bokstäver och ljud. Barn som lär sig läsa… Fortsätt läsa En engelsk film om dyslexi

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi