Om morfologisk medvetenhet

Morfem är språkets minsta betydelsebärande delar. Morfologi är läran om dessa. Morfologisk medvetenhet handlar om att förstå och uppmärksamma den morfologiska strukturen i ord. Det är av stor betydelse när man läser långa ord och när man stavar. Ord består ofta av ett rotmorfem, t.ex. stol  och ändelser, som –ar, -ar-na, -ar-na-s, -en, -ens. Rotmorfemet… Fortsätt läsa Om morfologisk medvetenhet