Språkstörning är ingen ny företeelse. Språkliga svårigheter har...