Underlätta med ett trafikljus!

Många elever har svårt att komma igång med arbetet, även om noggranna instruktioner givits. I klassrummet ska instruktionerna allra helst finnas synliga på tavlan. Både vad som ska göras och vad som behövs. Trafikljuset är till för att skapa ordning på den egna arbetsplatsen. Rött ljus – framme vid start. Kolla instruktionerna! Vad behöver du… Fortsätt läsa Underlätta med ett trafikljus!

Om språkstörning, begrepp och innehåll

Språkstörning är ingen ny företeelse. Språkliga svårigheter har beskrivits i forskning sedan lång tid tillbaka, men terminologin har varierat. Det gäller både i Sverige (försenad talutveckling, språkförsening mm.) och internationellt (specific language impairment, speech/language needs m.fl.).  Både internationellt och i Sverige har ett terminologiarbete genomförts under senare år. Den engelskspråkiga världen har enats om DLD,… Fortsätt läsa Om språkstörning, begrepp och innehåll

Om morfologisk medvetenhet

Morfem är språkets minsta betydelsebärande delar. Morfologi är läran om dessa. Morfologisk medvetenhet handlar om att förstå och uppmärksamma den morfologiska strukturen i ord. Det är av stor betydelse när man läser långa ord och när man stavar. Ord består ofta av ett rotmorfem, t.ex. stol  och ändelser, som –ar, -ar-na, -ar-na-s, -en, -ens. Rotmorfemet… Fortsätt läsa Om morfologisk medvetenhet

Språkutvecklingens trädgårdsmästare

Språket liknas ibland vid en planta. Fröet sås redan före födelsen, och vi vet numera att barnet redan som nyfött känner igen röster, sagor och sånger som det hört i moderlivet. Språkplantan växer upp med hjälp av näring från sinnenas rötter. Stammen blir stabil och alla grenar – ordförråd, meningsbyggnad, ljudsystem och språkanvändning – växer… Fortsätt läsa Språkutvecklingens trädgårdsmästare

Barn med annat modersmål i förskolan

I en intressant norsk doktorsavhandling visar Gunhild Tomter Alstad hur förskolemiljön fungerar som arena för språkutveckling. Barn lär sig enkla begrepp parallellt med komplicerad språkanvändning i förskolan, eftersom lek och inlärning är så tätt sammanknutna. Det är väsentligt att vissa gånger skräddarsy språkarbetet efter de enskilda barnens behov och arbeta i liten grupp eller individuellt.… Fortsätt läsa Barn med annat modersmål i förskolan

SPRÅKLEK – Tre enkla lyssningslekar för de yngre barnen

Det kan inte nog betonas hur viktigt lyssnandet är för språkutvecklingen. Barnkulturen i vår tid är i hög grad styrd av synintryck. Därför är det ännu viktigare att särskilt stimulera hörselintrycken. Här kommer tips på tre klassiska, enkla ljudlekar som man kan göra tillsammans med barnen hemma eller i förskolan. 1) VATTENMUSIKFyll tre glas med… Fortsätt läsa SPRÅKLEK – Tre enkla lyssningslekar för de yngre barnen

Underlätta för språkligt sköra elever i klassrummet

Nedanstående råd brukar uppskattas av både föräldrar och lärare. Alla förslag passar inte alla elever, men några tips kan vara till nytta. Skriv gärna ut sidan och diskutera med ditt barns lärare! Låt eleven sitta långt fram så att du lättare kan hålla kontakten och uppmärksamma när det uppstår svårigheter. Visuellt stöd i form av… Fortsätt läsa Underlätta för språkligt sköra elever i klassrummet

Hitta språket! En film om språkutveckling

Vårt språk är en viktig grund för våra möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får man många fina exempel på vad man kan göra i vardagen för att sätta fart på små barns språk. ”Ni ser. Ni hör. Ni gör olika saker tillsammans. Du bekräftar barnets kommunikation och så är språkutvecklingen igång!… Fortsätt läsa Hitta språket! En film om språkutveckling

Intervju med speciallärare: Yttre och inre miljö i skolan

Intervju med Ann-Christin Timståhl som är förstelärare och speciallärare på Internationella Engelska skolan i Sundsvall. Ann-Christin är speciellt intresserad av både den psykiska och den fysiska lärandemiljön. -När jag kommer till er skola reagerar jag varje gång på att det känns lugnt och skönt. Miljön är behaglig. Hur har ni gjort för att åstadkomma detta?Vår huvudentré är… Fortsätt läsa Intervju med speciallärare: Yttre och inre miljö i skolan