SPRÅKLEK – Tre enkla lyssningslekar för de yngre barnen

Det kan inte nog betonas hur viktigt lyssnandet är för språkutvecklingen. Barnkulturen i vår tid är i hög grad styrd av synintryck. Därför är det ännu viktigare att särskilt stimulera hörselintrycken. Här kommer tips på tre klassiska, enkla ljudlekar som man kan göra tillsammans med barnen hemma eller i förskolan. 1) VATTENMUSIKFyll tre glas med… Fortsätt läsa SPRÅKLEK – Tre enkla lyssningslekar för de yngre barnen

Hitta språket! En film om språkutveckling

Vårt språk är en viktig grund för våra möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får man många fina exempel på vad man kan göra i vardagen för att sätta fart på små barns språk. ”Ni ser. Ni hör. Ni gör olika saker tillsammans. Du bekräftar barnets kommunikation och så är språkutvecklingen igång!… Fortsätt läsa Hitta språket! En film om språkutveckling

Vuxna i förskolan bör samtala mer med barnen

Riktiga samtal med vuxna är viktigt för barns språkutveckling. Under mina egna föreläsningar brukar jag (logoped Astrid Frylmark) betona: Låt ett samtal pågå i flera turer – inte bara fråga-svar. Det är när man möts lite längre som utveckling sker. Tyvärr visar en norsk forskningsstudie att de vuxna i förskolan ägnar sig alltför lite åt just… Fortsätt läsa Vuxna i förskolan bör samtala mer med barnen

Intervju med logoped för hörselskadade barn

Jennie Lavås-Skoglund är logoped sedan ca 10 år. Under de första åren arbetade hon på logopedmottagning, men nu är hon  anställd vid Specialpedagogiska Skolmyndighetens särskilda skola för barn och elever med hörselnedsättning och dövhet, Kristinaskolan i Härnösand. Hur vanligt är det med nedsatt hörsel och dövhet? I Sverige föds årligen ungefär 200 barn som behöver… Fortsätt läsa Intervju med logoped för hörselskadade barn

Detektiv Långöra

Att lyssnandet är viktigt står det om på flera håll här på Språklek. Mycket viktigt, till och med. Många barn med sen eller avvikande språkutveckling har svårigheter med att lyssna koncentrerat. Ett sätt att bli bättre på denna förmåga är att ta hjälp av Detektiv Långöra! Denna vänliga detektiv är helt enkelt en låda med… Fortsätt läsa Detektiv Långöra

Intervju om den tidiga språkutvecklingen

MONICA WESTERLUND är docent i logopedi vid Uppsala universitet, farmor och mormor. Monica har ägnat ett långt yrkesliv åt språkutvecklingen hos de allra yngsta. Hon har skrivit en lång rad vetenskapliga artiklar, men även boken BARN I BÖRJAN (Natur & Kultur, 2009) som handlar om den tidiga språkutvecklingen. Hur vet man som förälder eller mormor… Fortsätt läsa Intervju om den tidiga språkutvecklingen

Redan i magen…

Barn som fått lyssna på ”Blinka lilla stjärna” under den sista tredjedelen av graviditeten kkände igen melodin fyra månader senare. Det visar en ny, finsk forskningsstudie. Barnen i studien hade fått höra melodin fem dagar i veckan under graviditetens senare del var mycket mer intresserade av denna melodislinga fyra månader senare än barn för vilka… Fortsätt läsa Redan i magen…

Publicerat den
Kategoriserat som 0-3 år

Berättandets glädje

Tänk hur fantastiskt det är att lyssna till någon som verkligen kan berätta en rolig historia. Eller en sorglig. Den levande berättelsen kan fånga upp intresset på ett annat sätt än en text man ser i en bok. Boken kräver att man är motiverad nog att ta sig in i texten för att ha något… Fortsätt läsa Berättandets glädje