Barn med annat modersmål i förskolan

I en intressant norsk doktorsavhandling visar Gunhild Tomter Alstad hur förskolemiljön fungerar som arena för språkutveckling. Barn lär sig enkla begrepp parallellt med komplicerad språkanvändning i förskolan, eftersom lek och inlärning är så tätt sammanknutna. Det är väsentligt att vissa gånger skräddarsy språkarbetet efter de enskilda barnens behov och arbeta i liten grupp eller individuellt.… Fortsätt läsa Barn med annat modersmål i förskolan

Underlätta för språkligt sköra elever i klassrummet

Nedanstående råd brukar uppskattas av både föräldrar och lärare. Alla förslag passar inte alla elever, men några tips kan vara till nytta. Skriv gärna ut sidan och diskutera med ditt barns lärare! Låt eleven sitta långt fram så att du lättare kan hålla kontakten och uppmärksamma när det uppstår svårigheter. Visuellt stöd i form av… Fortsätt läsa Underlätta för språkligt sköra elever i klassrummet

Intervju med speciallärare: Yttre och inre miljö i skolan

Intervju med Ann-Christin Timståhl som är förstelärare och speciallärare på Internationella Engelska skolan i Sundsvall. Ann-Christin är speciellt intresserad av både den psykiska och den fysiska lärandemiljön. -När jag kommer till er skola reagerar jag varje gång på att det känns lugnt och skönt. Miljön är behaglig. Hur har ni gjort för att åstadkomma detta?Vår huvudentré är… Fortsätt läsa Intervju med speciallärare: Yttre och inre miljö i skolan

Teknik med mening – alternativa verktyg

Den tekniska utvecklingen är verkligen positiv för barn, elever och vuxna med läs- och skrivproblem. Att använda talsyntes och tangentbord bör inte ses som en nödlösning, utan som ett nödvändigt och viktigt sätt att läsa och skriva. Och som inte utkonkurrerar utan kompletterar papper och penna. Några exempel: DAISYSPELARE spelar upp texter och böcker som är… Fortsätt läsa Teknik med mening – alternativa verktyg

Om minne vid språk-, läs- och skrivsvårigheter

Vad är arbetsminne? Enligt en klassisk definition: Arbetsminne handlar om ett system i hjärnan som kan hålla kvar och hantera den information som är nödvändig för att utföra komplicerade kognitiva uppgifter som till exempel läsning, inlärning och logiskt tänkande (Baddeley & Hitch 1974). Man tänker sig en central exekutiv funktion som samarbetar med minst två… Fortsätt läsa Om minne vid språk-, läs- och skrivsvårigheter

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi, Språk

Lyssnandet är extra viktigt för sexåringen

Under olika perioder i förskoleåldern brukar barn tycka om att leka med ord. De rimmar, ramsar, tramsar och skojar med orden. Ordlekarna är bra som förberedelse inför läs- och skrivinlärningen. Men eftersom läsning är så mycket mer än att bara kunna bokstavsljuden är det viktigt att stimulera hela språket. Det vi gör för att öka… Fortsätt läsa Lyssnandet är extra viktigt för sexåringen

Publicerat den
Kategoriserat som 4-6 år, Språk

Konsten att lyssna utvecklas

Hörseln är ett sinne som fungerar redan innan vi föds. Men att höra är inte samma sak som att kunna lyssna. Lyssnandet kräver att vi koncentrerar oss på viktiga ljudintryck och väljer bort mindre viktiga. Vad är det vi hör? Hemma finns ofta bakgrundsljud som trafiken utanför, köksfläkten, kylskåpet och kanske TVn. Alla dessa ljud… Fortsätt läsa Konsten att lyssna utvecklas

Talsvårigheter i skolåldern

Den som har kvarstående talsvårigheter i skolåldern får det ofta besvärligt med läs- och skrivinlärningen. Efter att barnet har fyllt åtta år händer inget spontant i uttalsutvecklingen. Vad som är den grundläggande orsaken till ett svårförståeligt tal kan variera. Några har svårigheter med munmotoriken. Andra har svårigheter att hinna urskilja och sortera vilka ljud som… Fortsätt läsa Talsvårigheter i skolåldern

Om AD/HD, ADD

Det är vanligt både med läs- och skrivsvårigheter och med språkstörning när man har stora koncentrationssvårigheter som vid AD/HD[1], ADD[2] och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är inte alltid lätt att veta vad som är orsak och verkan – vad som är grunden och vad som är följden av andra svårigheter. Om man har mycket stora… Fortsätt läsa Om AD/HD, ADD

Om läsning och skrivning vid språkstörning

Den som har en språkstörning har andra språkliga svårigheter utöver det som förekommer vid dyslexi, då avkodningen inte fungerar tillräckligt effektivt. Svårigheterna för en elev med språkstörning är annorlunda och mer omfattande än vid ”bara” dyslexi. Det kan handla om ordförråd, meningsbyggnad och/eller hur man använder språket och tar till sig information. Om man har… Fortsätt läsa Om läsning och skrivning vid språkstörning