Om minne vid språk-, läs- och skrivsvårigheter

Vad är arbetsminne? Enligt en klassisk definition: Arbetsminne handlar om ett system i hjärnan som kan hålla kvar och hantera den information som är nödvändig för att utföra komplicerade kognitiva uppgifter som till exempel läsning, inlärning och logiskt tänkande (Baddeley & Hitch 1974). Man tänker sig en central exekutiv funktion som samarbetar med minst två… Fortsätt läsa Om minne vid språk-, läs- och skrivsvårigheter

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi, Språk

En engelsk film om dyslexi

Här nedan finns en länk till Youtube, där professor Maggie Snowling från universitetet i York, föreläser för föräldrar om hur man kan hjälpa sina barn. Maggie Snowling är en av världens mest respekterade läsforskare. Professor Snowling berättar att engelska språket (liksom svenska) förutsätter att barnen förstår sambandet mellan bokstäver och ljud. Barn som lär sig läsa… Fortsätt läsa En engelsk film om dyslexi

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi

Kylskåpslappen Dyslexi

Kylskåpslappen… varför denna rubrik? Den rymmer en sammanfattning av de råd som ofta är aktuella efter en utredning. Det finns något för alla, fast alla råd passar inte varje person. En förälder sa spontant: Den här lappen ska jag sätta på kylskåpet. Det kan du också göra!

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi

Språklig medvetenhet – ljudsystemet

Om man är språkligt medveten kan man fundera och reflektera över ordens egenskaper. Språk består av många olika delar, men den del som har fått mest uppmärksamhet när det gäller läsinlärning och dyslexi är fonologisk medvetenhet. Fonologi är läran om de ljud som bygger upp orden, och fonologisk medvetenhet handlar om att kunna analysera ordens… Fortsätt läsa Språklig medvetenhet – ljudsystemet

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi

Flera språk i familjen

Att barn växer upp med flera språk i familjen är ingen ny företeelse i Sverige. Vårt land har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Däremot finns det inte tillräckligt mycket kunskap om hur man på bästa sätt kan ge stöd till familjer där föräldrarna själva är flerspråkiga. Tidigare var det vanliga rådet ”en förälder, ett språk”… Fortsätt läsa Flera språk i familjen

Har du ett barn som kämpar med läsningen?

En del barn börjar tidigt chansa sig fram i texten, andra fastnar i ett omständligt tragglande och några tappar lusten. Många med stora lässvårigheter behöver så småningom också lära sig andra arbetssätt för att få del av texter.   Men det är också viktigt att arbeta vidare med den lästekniska grunden. Då kan ni spela… Fortsätt läsa Har du ett barn som kämpar med läsningen?

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi

Har du ett barn som håller på att lära sig att läsa?

Det är stort både för barnet och dig när de första orden ljudas samman. Ett barn som läser ett okänt ord har kommit till insikt om hur språkljuden kan representeras av bokstäver. Det är en kod som ska knäckas. Läsflyt måste övas.   Genom att spela trugs tillsammans ger du ditt barn de bästa förutsättningarna… Fortsätt läsa Har du ett barn som håller på att lära sig att läsa?

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi

Avkodning och förståelse

Läsning sägs bestå av avkodning, förståelse och motivation. Alla delarna behöver finnas med i läsinlärningen. Som förälder kan du stötta alla delarna.   AVKODNING är att – helst snabbt och automatiserat – kunna koppla ihop ljud och bokstäver till ord. Spela trugs – det är det här spelen är till för.   LÄSFÖRSTÅELSE är att… Fortsätt läsa Avkodning och förståelse

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi

Föräldrastöd

Som förälder är du ett viktigt stöd för barnet. Ibland behövs stöd för kunskapsinhämtningen genom att du läser och berättar. Eller genom att du bara finns där och intresserar dig. Om du känner till något av det ämne som läxan handlar om, berätta och diskutera! Se dig själv som en guide – gör det så… Fortsätt läsa Föräldrastöd

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi

Om alternativa verktyg

Läsning är inte en konst att lära sig, utan flera. Mogna läsare behöver klara att skumma igenom tidningen, leta i busstabeller, följa bruksanvisningar och recept, lära sig fakta, fylla i blanketter, följa en vägbeskrivning och mycket annat. Att kunna läsa en text och tänka på innehållet kräver mycket mer än att bara läsa av orden… Fortsätt läsa Om alternativa verktyg

Publicerat den
Kategoriserat som Dyslexi