Konsten att lyssna utvecklas

Hörseln är ett sinne som fungerar redan innan vi föds. Men att höra är inte samma sak som att kunna lyssna. Lyssnandet kräver att vi koncentrerar oss på viktiga ljudintryck och väljer bort mindre viktiga. Vad är det vi hör? Hemma finns ofta bakgrundsljud som trafiken utanför, köksfläkten, kylskåpet och kanske TVn. Alla dessa ljud… Fortsätt läsa Konsten att lyssna utvecklas

Om koncentration och uthållighet hos 4-6-åringar

Koncentrationssvårigheter är vanliga hos barn som har svårigheter med språk- och talutvecklingen. Trots att barnet kanske bygger lego i timmar halkar han eller hon ner ur ditt knä så fort du vill läsa en saga… Se till att ditt barn får mycket beröm för små stunder när han eller hon lyssnar! Att utveckla lyssnandet är… Fortsätt läsa Om koncentration och uthållighet hos 4-6-åringar

Publicerat den
Kategoriserat som 4-6 år

Flera språk i familjen

Att barn växer upp med flera språk i familjen är ingen ny företeelse i Sverige. Vårt land har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Däremot finns det inte tillräckligt mycket kunskap om hur man på bästa sätt kan ge stöd till familjer där föräldrarna själva är flerspråkiga. Tidigare var det vanliga rådet ”en förälder, ett språk”… Fortsätt läsa Flera språk i familjen

Lyssnandet är viktigt för 3-6 åringen

Under olika perioder i förskoleåldern brukar barn tycka om att leka med ord. De rimmar, ramsar och tramsar – skojar med orden. Ordlekarna är bra som förberedelse inför läs- och skrivinlärningen. Ha inte för bråttom med att lära barnet bokstävernas namn. Använd hellre ljuden (det vill säga ”mmmm” och inte ”em”). Barnet behöver lyssna efter… Fortsätt läsa Lyssnandet är viktigt för 3-6 åringen

Om de skrivna orden

För fem tusen år sedan uppfanns skriften. Då var det få som läste och ännu färre som skrev. Våra förfäder, särskilt i Mälardalen, ristade runor för att uppmärksamma sin tids hjältar. På 1400-talet uppfanns boktryckarkonsten, och lite fler personer fick tillgång till det skrivna ordet. På 1800-talet bestämdes att alla barn i Sverige skulle gå… Fortsätt läsa Om de skrivna orden

Vad är språk?

Språket är ett fantastiskt system för kommunikation mellan oss människor. Orden vi lyssnar till består av ljud. Varje språk, dialekt och individ har sitt sätt att forma orden. En del barn ”pratar rent” redan från början. Andra har svårigheter med ljuden i orden ända upp i skolåldern. Ord kan böjas och kombineras till olika långa,… Fortsätt läsa Vad är språk?

Hur talar vi med varandra?

Hur många ord har du sagt idag? Bara på morgonen innan du gick till jobbet? För den som lever ensam kanske radion eller tv:n står för pratet. För den som har en familj blir orden många, många – ibland jäktade, ibland tjatiga, ibland oroliga. Har du gympapåsen? Finns det ombyte på dagis? Var är nallen?… Fortsätt läsa Hur talar vi med varandra?

Barn med nedsatt hörsel

Många barn föds med nedsatt hörsel. Andra hör dåligt under perioder som är viktiga för språkutvecklingen, till exempel de barn som har ständiga öroninflammationer. För språkutvecklingen behövs en fungerande hörsel. Men också en förmåga att bearbeta hörselintrycken, auditiv perception. Så måste också ”hjärnkontoret” har öppet, ta emot och bearbeta inkommande signaler och omvandlar dessa till… Fortsätt läsa Barn med nedsatt hörsel