18apr2023

Kl 15,00 - 15.30

Ett webbinarium för dig som arbetar i förskolan!

ALLA SKA MED publicerades 2022 och har redan blivit mycket uppskattat som ett snabbt och lättanvänt sätt att observera barnen i förskolan. Vid det här webbinariet får du chansen att få veta mer och "bläddra" i manual och blankett. Jag visar också exempel ur den webbutbildning som går att beställa tillsammans med materialet som är lagom omfattande för en kväll eller en halv studiedag med arbetslaget.

ALLA SKA MED bygger på forskning och praktisk erfarenhet. Att på ett enkelt sätt observera varje barn systematiskt varje termin är en bra förberedelse inför föräldrasamtalen och ger dessutom personalen vägledning för den pedagogiska planeringen. De områden materialet omfattar är: socioemotionell utveckling, lek, trivsel, vardagsaktiviteter, sensomotorisk utveckling och språk.

Presentationen tar cirka 20 minuter. Därefter har du möjlighet att ställa frågor om detta material eller något av mina övriga.
Med bekräftelsen på din anmälan får du inloggningsuppgifter.

 

Det finns 29 platser lediga

Anmäl dig

Fyll i uppgifter nedan

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...