Ibland tänker vi med ord, ibland utan. Åtminstone jag, Astrid Frylmark, som publicerar spraklek.se. Jag är nog en språknörd, som gillar ordvitsar, poesi och vackert språk. Men jag brinner också för allas vår rätt att kommunicera och få fram det vi vill säga och uttrycka, oberoende av vilka inre och yttre hinder som står i vägen.

Sidan spraklek.se har tillkommit för att sprida kunskap, information och råd. I mitt arbete som logoped har jag mött många föräldrar som vill vara ett stöd för sina barn när språk och tal inte fungerar så bra. Eller anhöriga till personer med olika förvärvade språk- och talsvårigheter. När jag började bygga sidan fanns inte så mycket lättillgänglig information på svenska. Nu kommer mycket nytt hela tiden, både på svenska och andra språk.

I mitt arbete på logopedmottagningar har jag jobbat mest med språkstörning, dyslexi, röst och dyskalkyli. Här finns därför mest korta texter om typisk och avvikande språk- och talutveckling, men också en del om läsning, skrivning och svenska som andraspråk.

En engelskspråkig kampanj, RADLD, producerar bra informationsmaterial om barn och elever med språkstörning. RADLD står för Raising Awareness of Developmental Language Disorders (Sprida kunskap om språkstörning). Deras webbadress är radld.org. Sök gärna reda på deras filmer på youtube! Jag är deras ”ambassadör” och har, tillsammans med min kollega Hanne Uddling, översatt en del av deras material till svenska. Förutom textmaterial på radld.org finns många korta, informativa filmer på youtube, de flesta tyvärr utan svensk text.

Språket utgör en viktig del av våra liv. Hur viktig förstår vi kanske inte när allt fungerar. Det blir tydligt när problem uppstår. ”Och orden hjälper oss att leva med varandra”, skrev Benkt Erik Hedin i en dikt, och fortsatte:

”De handlar om mig.
De handlar om dig.
De handlar om oss människor
och om vår värld.

Här är mina ord.
Du får dom.
Nu är dom dina.”

Astrid Frylmark