0-3 år 4-6 år 7-15 år Språk Dyslexi Hörsel Svenska som andra språk
0-3 år 4-6 år 7-15 år Språk Dyslexi Hörsel Svenska som andra språk

Kort om Språklek

Välkommen till en sida om språk! Här hittar du information om typisk utveckling och om när det inte fungerar. Då och då kommer en ny text.Läs mer här

Språket är tankens ljus!

Språket är ett finurligt system för kommunikation mellan människor. Snabbt och effektivt för det mesta. Orden behövs för att vi ska förstå varandra och fungera tillsammans.Läs mer här

Läsa och skriva

Läsning och skrivning är viktigt i vårt samhälle. Barnen som lär sig läsa behöver vårt engagemang och vår uppmuntran. Lässtunder tillsammans är mysiga för både små och stora.

Läs mer här

Kort om Språklek

Välkommen till en sida om språk! Här hittar du information om typisk utveckling och om när det inte fungerar. Då och då kommer en ny text.Läs mer här

Språket är tankens ljus!

Språket är ett finurligt system för kommunikation mellan människor. Snabbt och effektivt för det mesta. Orden behövs för att vi ska förstå varandra och fungera tillsammans.Läs mer här

Böcker och material

Språklek är främst en plats för information. Astrid Frylmarks noggrant utvalda böcker och material för språkutveckling finns i en webbutik, ordaf.se.Läs mer här

Om mitt företag

Här har jag gjort en liten presentation av mitt företag (knappt 6 minuter).

Länk här!

Läs mer här

Aktuellt

Här finns information om vad som är aktuellt på spraklek.se.Läs mer här

Läsa och skriva

Läsning och skrivning är viktigt i vårt samhälle. Barnen som lär sig läsa behöver vårt engagemang och vår uppmuntran. Lässtunder tillsammans är mysiga för både små och stora.

Läs mer här

Böcker och material

Språklek är främst en plats för information. Astrid Frylmarks noggrant utvalda böcker och material för språkutveckling finns i en webbutik, ordaf.se.Läs mer här

Om mitt företag

Här har jag gjort en liten presentation av mitt företag (knappt 6 minuter).

Länk här!

Läs mer här

Aktuellt

Här finns information om vad som är aktuellt på spraklek.se.Läs mer här
 

Kort om Språklek

Välkommen till en sida om språk! Här hittar du information om typisk utveckling och om när det inte fungerar. Då och då kommer en ny text.Läs mer här
 
 

Språket är tankens ljus!

Språket är ett finurligt system för kommunikation mellan människor. Snabbt och effektivt för det mesta. Orden behövs för att vi ska förstå varandra och fungera tillsammans.Läs mer här
 
 

Läsa och skriva

Läsning och skrivning är viktigt i vårt samhälle. Barnen som lär sig läsa behöver vårt engagemang och vår uppmuntran. Lässtunder tillsammans är mysiga för både små och stora.

Läs mer här
 
 

Böcker och material

Språklek är främst en plats för information. Astrid Frylmarks noggrant utvalda böcker och material för språkutveckling finns i en webbutik, ordaf.se.Läs mer här
 
 

Om mitt företag

Här har jag gjort en liten presentation av mitt företag (knappt 6 minuter).

Länk här!

Läs mer här
 
 

Aktuellt

Här finns information om vad som är aktuellt på spraklek.se.Läs mer här
 

Följ mig på sociala medier!

 

Integritetspolicy | © 2021 Copyright OrdAF Astrid Frylmark AB