Integritetspolicy

Vilka vi är

OrdAF Astrid Frylmark AB
c/o Astrid Frylmark
Cumulusvägen 37
74345 Storvreta

Godkänd för F-skatt

Vår webbplatsadress är: https://spraklek.se

Företaget är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Språklek kan samla in och behandla följande personuppgifter om dig som kontaktar oss:

  • Namn
  • Adress
  • Telefon
  • E-postadress

Dessa uppgifter används för identifikation, kundtjänst, bokföring mm för att uppfylla tillämpbara lagkrav. De kan i övrigt användas för statistikändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar, och nyhetsbrev.

Den tekniska lösningen innebär att vi även samlar in och behandlar:

  • IP-adress
  • Cookies
  • Uppgifter lämnade t ex i kontaktformulär

Dessa uppgifter är dock inte direkt åtkomliga i något kundregister.

Hantering och lagring av personuppgifter

Endast personer med administratörsbehörighet på vår webbplats har tillgång till personuppgifter. Personuppgifter lagras endast på servrar hos vårt webbhotell samt i temporär backup hos vår webbkonsult.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Personuppgifter behålls tills de inte längre behövs. Dock sparas eventuella orderuppgifter för bokföring enligt bokföringslagen.

Vilka rättigheter du har över dina data

Eftersom de uppgifter som sparas inte är direkt kopplade till något användarkonto kan de inte raderas och något registerutdrag kan heller inte ges.