ALLA SKA MED

ALLA SKA MED är ett observationsmaterial för förskolan. Jag har översatt det från norska, och i Norge är det mycket uppskattat. ALLA SKA MED består av ett observationsschema och en manual. I min webbutik finns också bonusmaterial. Jag har också gjort en...

KAMEL

Ibland går det inte så bra som man skulle önska i skolan. KAMEL, eller Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande, är ett viktigt och välkommet material för alla som möter elever i olika åldrar med annan språkbakgrund. När man inte har språket gemensamt är det många...

Språkstörning – DLD

Språknedsättning, försenad språkutveckling, försenad talutveckling. Det har kallats mycket genom åren. Språkstörning är en okänd funktionsnedsättning. Detta behöver vi ändra på! Språkstörning finns hos 5-7 procent av alla barn och är därmed i stort sett lika vanligt...