Ibland går det inte så bra som man skulle önska i skolan. KAMEL, eller Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande, är ett viktigt och välkommet material för alla som möter elever i olika åldrar med annan språkbakgrund. När man inte har språket gemensamt är det många gånger svårt att förstå varför skolarbetet inte fungerar som förväntat. KAMEL underlättar förståelsen vilket gör det lättare att planera åtgärder.

KAMEL är i original ett engelskt material av Ph. D. Anne Margaret Smith. Astrid Frylmark har gjort den svenska versionen. Hon har också skapat en webbutbildning om hur man använder KAMEL.

I webbutiken, ordaf.se,  kan du läsa mer om KAMEL och om kursen. I filmen här nedanför berättar Astrid Frylmark om KAMEL.

 

Om du klickar på länken nedan får du se en pdf-version av bildspelet
(utan ljud).

KAMEL presentationsfilm