Språknedsättning, försenad språkutveckling, försenad talutveckling. Det har kallats mycket genom åren. Språkstörning är en okänd funktionsnedsättning. Detta behöver vi ändra på!

Språkstörning finns hos 5-7 procent av alla barn och är därmed i stort sett lika vanligt som dyslexi (4-8 procent). Eftersom läsning och skrivning är språkliga aktiviteter finns förstås en stor överlappning. Det finns också många som har både språkstörning och andra neuropsykiatriska tillstånd som ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd.

Youtube finns mycket bra information i korta filmer under rubriken RADLD – Raising Awareness of Developmental Language Disorders. Tyvärr är endast någon enstaka film översatt till svenska.

Informationskampanjen RADLD har också en egen webbplats. Där finns faktablad om språkstörning översatta till många olika språk, bland annat svenska. Det är översättningar som har gjorts ideellt. Den svenska översättningen är gjord av mig, Astrid Frylmark, i samarbete med Hanne Uddling och John Rack.

Det mesta av de böcker och material som jag har publicerat, och som finns i min webbutik, har tillkommit för att underlätta för barn och elever med språkstörning och/eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.