Barn som fått lyssna på ”Blinka lilla stjärna” under den sista tredjedelen av graviditeten kkände igen melodin fyra månader senare. Det visar en ny, finsk forskningsstudie.

Barnen i studien hade fått höra melodin fem dagar i veckan under graviditetens senare del var mycket mer intresserade av denna melodislinga fyra månader senare än barn för vilka melodin var ny. Redan så små barn kan alltså känna igen och komma ihåg ljud.

Att höra föräldrars röster och gärna en och annan sång gör gott för det lilla barnet redan före födelsen. Att lyssna till sånger och samtal förbereder språkutvecklingen. Däremot vet man ännu inget om hur buller (negativt) kan påverka barnet. Sådana studier förbereds också.

Forskningsprojektet ägde rum i Helsingfors inom institution för kognitiv hjärnforskning men publicerades i en amerikansk tidskrift.

http://www.psypost.org/2013/10/babies-can-learn-their-first-lullabies-in-the-womb-21055?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter