Intervju med logoped för hörselskadade barn

Jennie Lavås-Skoglund är logoped sedan ca 10 år. Under de första åren arbetade hon på logopedmottagning, men nu är hon  anställd vid Specialpedagogiska Skolmyndighetens särskilda skola för barn och elever med hörselnedsättning och dövhet, Kristinaskolan i Härnösand. Hur vanligt är det med nedsatt hörsel och dövhet? I Sverige föds årligen ungefär 200 barn som behöver… Fortsätt läsa Intervju med logoped för hörselskadade barn