Att lyssnandet är viktigt står det om på flera håll här på Språklek. Mycket viktigt, till och med. Många barn med sen eller avvikande språkutveckling har svårigheter med att lyssna koncentrerat. Ett sätt att bli bättre på denna förmåga är att ta hjälp av Detektiv Långöra!

Denna vänliga detektiv är helt enkelt en låda med en skiva som innehåller mer än 90 olika ljudspår. Det finns också bilder till många av ljuden och många förslag på aktiviteter. Ljudfilerna finns också på webben. Genom att länka vidare från beskrivningen av Detektiv Långöra i webbutiken, www.ordaf.se, kan du nå en lösenordsskyddad sida där alla ljudfiler finns.

Det lättaste man kan göra är att lyssna  och matcha med 1-2 bilder i taget. Svårare är att avgöra olika ljuds styrka eller att uppfatta när det kommer flera ljud på samma gång.
På detta sätt kan Detektiv Långöra användas från 3-4 års ålder. Genom att ge fler alternativ och även använda de övningar som frågar efter ljudens styrka och riktning kan materialet passa även för betydligt äldre barn. Bland ljudspåren finns också tre korta sagor med ljudillustrationer. Varför inte hitta på en egen saga tillsammans, och planera in olika ljudillustrationer?

Detektiv Långöra kommer ursprungligen från Tyskland och har också använts länge i Danmark, där materialet fått goda omdömen. Efter att ha sett det i Danmark, och efter att ha hört danska logopeder föreläsa om sitt arbete med barn som har auditiva perceptionssvårigheter, hörselnedsättning och ibland även cochleaimplantat knöts kontakt med det tyska förlaget och en svensk version kunde bli verklighet.

Detektiv Långöra fungerar mycket bra tillsammans med hörande barn med eller utan språkstörning som behöver öka sin förmåga att koncentrera sig och lyssna noga och aktivt. Det är så lätt eller svårt som du som vuxen bestämmer. Alltifrån att kombinera ett ljud med en av två bilder till att verkligen på ett sofistikerat sätt diskutera liknande ljuds kvalitetsskillnader.

Lyssnandet är en språkfunktion som behöver stimulans och träning. Lyssnandet är en förutsättning för att utveckla språkförståelse och läsning. Dagens barnkultur stimulerar hela tiden att titta, och dagens barn är skickliga på snabba bildväxlingar och att hitta detaljer i en bild. De behöver också utveckla lyssnandet – gärna med god hjälp av Detektiv Långöra!

detektiven-ordaf