Fonologisk medvetenhet handlar om förmågan att kunna reflektera över ordens ljudmässiga uppbyggnad. Man behöver kunna frigöra sig från tanken på innehållet och koncentrera sig på ordets form. Ett litet barn förstår inte att köttbulle är ett långt ord fast köttbullen är liten – och att tåg är ett kort ord fast tåget är långt.
     I länder där man börjar skolan tidigare ser man fonologisk medvetenhet som en följd av läsinlärningen. I Norden, där man börjar skolan lite senare, vet man genom forskning att fonologisk medvetenhet hjälper barnet att förstå hur bokstäver och ljud hör ihop, och det blir då lättare för barnet att ”knäcka koden”.
     Nästan alla förskoleklasser arbetar med lekar som är inriktade på att öka den fonologiska medvetenheten hos barnen.  De flesta barn tycker om de här lekarna och följer intresserat med. Några är inte alls med, och har stora svårigheter att rikta sin uppmärksamhet mot ljuden i orden. Det här är en riskfaktor inför läsinlärningen.
     Elever som har svårigheter med den tekniska sidan av läsningen (dyslexi) behöver arbeta med fonologisk medvetenhet mycket längre än andra. I projekten som föregick boken Språklekar i skolan deltog elever i åk 4-6. I boken finns många användbara övningar för dessa åldrar.

NÅGRA PRINCIPER

  • För skolbarnen, koppla ihop fonologisk medvetenhet med de synliga bokstäverna.
  • Tydliggör sambanden mellan tal och skrift.
  • Arbeta på fonemnivå med skolbarnen, rim och ramsor hör till yngre åldrar.
  • Stavelseträning förbättrar enligt forskning inte fonologisk medvetenhet, men fonologisk medvetenhet förbättrar stavelsemedvetenhet.
  • Arbeta individuellt eller i liten grupp.
  • Samordna med annan språklig träning.

BOK- OCH WEBBTIPS
Frylmark: Språklekar i skolan
Gillon: Phonological awareness – from research to practice
www.frylmark.net Under fliken Böcker och material finns bonusmaterial till boken Språklekar I skolan och fler tips.