Här nedan finns en länk till Youtube, där professor Maggie Snowling från universitetet i York, föreläser för föräldrar om hur man kan hjälpa sina barn. Maggie Snowling är en av världens mest respekterade läsforskare.

Professor Snowling berättar att engelska språket (liksom svenska) förutsätter att barnen förstår sambandet mellan bokstäver och ljud. Barn som lär sig läsa på engelska har det kämpigt eftersom engelska är ett språk där det är ganska långt mellan hur ljuden låter och vilka bokstäver som används.

Professor Snowling betonar också hur viktiga föräldrarna är, eftersom det ofta är hemma det märks att det är svårt att klara läsningen, och eftersom föräldrarna är så viktiga för språkutvecklingen.

Barn med svårigheter att sortera ljud kan får lästekniska problem. Barn med litet ordförråd kan få svårigheter med läsförståelsen. I båda fallen uppmanas föräldrarna att söka logopedhjälp före skolstart (i Sverige får man ofta remiss via BVC).

Det är bra om barnen tidigt förstår skillnaden mellan att läsa berättelser och att läsa faktaböcker. Länk till filmen (som är ca 5 minuter lång):
http://www.youtube.com/watch?v=PHW01Pb_0WQ

I webbutiken finns också roliga kortspel för den som behöver träna på att läsa engelska – TRUGS originalspel. TRUGS står för Teach Reading Using Games. Läs mer om TRUGS på www.svenskatrugs.se