Vårt språk är en viktig grund för våra möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får man många fina exempel på vad man kan göra i vardagen för att sätta fart på små barns språk.

”Ni ser. Ni hör. Ni gör olika saker tillsammans. Du bekräftar barnets kommunikation och så är språkutvecklingen igång! Ordsamlandet, läslusten och era förtroliga samtal ger ovärderlig kunskap inför skolstarten.”

Filmen har tagits fram genom den ideella föreningen Kod-Knäckarna i samverkan med barnhälsovården i Uppsala län. Föreningen startades år 2004 av Louise Belfrage och Suzanne Heimdal och speciallärare Eva Sjölund. En viktig del i föreningens projekt är att ta fram information som riktar sig till föräldrar. Filmens manus är framtaget i samverkan med logopederna Monica Westerlund (läs en intervju med henne på annan plats här hos Språklek), Bodil Andersson Rack och Eva Kristina Salameh.

Det här är en fin och välgjord liten film som också kan användas i fortbildningssammanhang.

Filmens webbplats hittar du här.