Gertrud Edquist är en logoped som älskar musik, skog och språkutveckling. Hon har slagit ihop sina intressen och skapat en alldeles speciell webbplats för barn, pedagoger och föräldrar. Här berättar hon om sin webbplats och hur sång och bilder har kombinerats för att underlätta för barn som av olika orsaker har det jobbigt med språkutvecklingen.

Vad är Childsongs?
Childsongs.se är en webbplats för barn, pedagoger och föräldrar. Det huvudsakliga innehållet är nyinspelningar av kända svenska barnvisor, anpassade för de lite yngre barnen. Sångerna är animerade och de finns i olika versioner: med bara sång och animation, med teckenspråk, med tecken som stöd (TAKK) och textade.
På webbplatsen finns också en sida med ”Trille Troll” som visar spännande saker för barn i skogen och det finns en sida med skogsfakta för de yngre barnen. Så småningom kommer en sida som handlar om lek och språkutveckling utvecklas.

Varför en webbsida med sånger?
I alla tider har musik och sång utgjort en meningsfull del av mänskliga upplevelser. Forskning har visat att melodier på flera olika sätt bidrar till utveckling av för­mågan att uppfatta och memorera tal­språk. Vi vet att barn brukar uppskatta musik. Genom att med musik göra språkinlärningen rolig och fascinerande får barnet större chanser att ta till sig både melodier och tal.
   Det finns många berättelser i litteraturen där mödrar sjunger för sina barn. En del sånger har sjungits i de­cennier och har förts vidare från ge­ne­ration till generation. Det är nog ingen slump att till exempel Blinka lilla stjärna, Ekorrn satt i granen och Bä bä vita lamm funnits kvar så länge i samspel med de yngre barnen.  Professor Geoff Plant, som arbetat många år med barn med hörselnedsättning och specifikt med barn med cochleaimplantat, menar att vissa sånger innehåller harmonier och upprepningar som är särskilt lätta för barn att snappa upp.
Musik och minne är nära kopplade till varandra. I tidiga skolår underlättas inlärning av alfabetet, veckodagar och månader av att melodislingor läggs till som stöd för inlärningen.  Erfarenheter visar att sånger och poem som lärts in tidigt finns kvar i minnet i många år framåt. Med animeringar och tecken som stöd blir också orden lättare att ta till sig.

För vem? 
Childsongs tagits fram för barn som är i ett tidigt skede i språkutvecklingen, eller som har lite svårt att utveckla sitt språk. Till exempel för barn med språkstörning, barn med hörselnedsättning/cochleaimplantat och barn som på andra sätt kan behöva den här stimulansen för sin språkutveckling. Men det är många andra barn som kan ha nytta och glädje av sånger och melodier för sin tal- och språkutveckling.
   De animerade sångerna kan självklart också visas på sångsamlingar på förskolor. De kan ge en liten introduktion i TAKK och teckenspråk.
   För den som vill fördjupa sig lite mer inom området sång och språkutveckling finns en PDF om forskning kring hur sång och musik kan påverka barns språk och kommunikativa utveckling och en med lite tips och idéer. 

 

Varför är musiken långsam? 
   Barn som inte hunnit så långt i sin förmåga att lyssna och snappa upp behöver få tid att höra klart. Därför är sångerna inspelade i lite långsammare tempo än vad som är i många andra sammanhang. Rytm och artikulation är också lite extra tydlig. Sångerna går att välja i olika versioner: sång-animation, sång-animation-text, sång-animation-teckenspråk och sång-animation-TAKK. För att det ska passa så många som möjligt. Vi har också experimenterat lite med olika bakgrunder, men där är vi inte framme än.

Varför blev det en webbplats? 
   Inspirationen att göra den här webbplatsen fick jag under en föreläsning av professor Geoff Plant. Musik som verktyg för utveckling av lyssnande, språk och tal var ett av inslagen på en konferens, arrangerad av Barnplantorna, om tal- och språkutveckling hos barn med cochleaimplantat. Jag ville göra en svensk version, som skulle vara lättillgänglig för de barn som behövde det där extra stödet.
   En del av sångerna finns också i appen Jaramba, som jag för övrigt varmt rekommenderar. Jaramba innehåller mängder av väl genomtänkt material för barn i förskoleåldern.
   Möjlighet att genomföra en förstudie om detta fick jag genom stöd från SPSM.

Sånger, skog och lek… hur hör de ihop? 
   Barn utvecklar sitt språk i samverkan med omgivningen och i miljöer som är intressanta för dem. Skog och natur fascinerar många barn och det finns mycket spännande i skogen att samtala om. Barn har olika möjligheter att vara i skog och natur. Berättande gagnar fantasi och föreställningsförmåga. På sidan med ”skogsfakta” finns både sant (och faktagranskat) och lite påhittat. Berättelserna är anpassade så att de ska vara lätta att förstå. I förskolans läroplan (Lpfö18) har man lyft fram betydelsen av att utveckla barnens förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

I Bisse Falks Barnens Flora finns också en del spännande att läsa för barnen (till exempel att man trodde att det gick att göra guld av vattendroppen i daggkåpor). Eller varför inte hitta på lite egna berättelser. Det enkla, okomplicerade, berättandet om små händelser och episoder behöver lyftas fram. Föräldrar måste få erfara att deras berättelser är ”guld” för deras barn. Jag som är uppvuxen med fyra äldre syskon har fått höra mycket spännande om skog och natur, en del var nog helt, helt sant.  Berättelser som jag minns fortfarande och som jag för vidare till mina barnbarn.
   Forskaren Carol Westby och många andra har beskrivit hur lekutveckling och språkutveckling går hand i hand. Den delen på webbplatsen kommer utvecklas så småningom. I förskolans läroplan (Lpfö18) lyfts också leken fram som grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

Hur kan barn och familjer få del av innehållet? 
   Det går att prenumerera på Childsongs för 50:- per år. Ännu är det bara sångerna som är lösenordsskyddade, men Ekorrn satt i granen med teckenspråk kan man se även utan lösenord.

Gertrud