För att tala vilket språk som helst i världen behövs en preciserad användning av mer än 150 muskler i mun och svalg. Med marginaler som bara är en bråkdel av en sekund ska mun och svalg omformas för att åstadkomma de rörelser som är förutsättningen för de olika ljud som ingår i språket. Dessa ljud varierar mellan olika språk, dialekter och individer.

Fyraåringen gör sig oftast förstådd av sin familj. Svenskan, som är ett språk med ovanligt många vokaler, innehåller så små skillnader som mellan e och ä, mellan u och y. Dessa skillnader kommer sent i talutvecklingen. Detsamma gäller, för konsonanterna, sj- och tj-ljuden (som tyvärr inte har några egna bokstäver), r som ersätts av j eller l med flera. Det är också vanligt att ord med flera konsonanter förenklas, så att stol blir tol och blå blir bå.

Barnavårdscentralen kan ge råd om barnets tal innehåller den typ av svårigheter som bör utredas av logoped. Ifall avvikelserna är små men vållar barnet problem kan man ändå be om en remiss till en logopedmottagning.