Under olika perioder i förskoleåldern brukar barn tycka om att leka med ord. De rimmar, ramsar, tramsar och skojar med orden. Ordlekarna är bra som förberedelse inför läs- och skrivinlärningen. Men eftersom läsning är så mycket mer än att bara kunna bokstavsljuden är det viktigt att stimulera hela språket. Det vi gör för att öka barnens medvetenhet om språkljuden stimulerar den tekniska sidan av läsningen, men för att barnen ska förstå vad de läser behöver de också förstå det speciella språk och tilltal som finns i böcker.

Ha inte för bråttom med att lära barnet bokstävernas namn. Använd hellre ljuden när barnet frågar (säg ”mmmm” och inte ”em”).

Barnet behöver kunna lyssna efter hela ord innan det går bra att lyssna efter enstaka ljud (bokstäver).  I förskoleklassen brukar man gradvis leda över uppmärksamheten till ljuden, och förbereder på så sätt barnen för att lära sig läsa och skriva. Det är lagom att göra på vårterminen.

Många barn lär sig att känna igen och skriva sitt namn redan innan de börjar i förskoleklassen. Det är förstås lättare om man heter Leo än om man heter Christoffer, men det brukar gå bra för de flesta.