Vad är arbetsminne? Enligt en klassisk definition: Arbetsminne handlar om ett system i hjärnan som kan hålla kvar och hantera den information som är nödvändig för att utföra komplicerade kognitiva uppgifter som till exempel läsning, inlärning och logiskt tänkande (Baddeley & Hitch 1974).

Man tänker sig en central exekutiv funktion som samarbetar med minst två undersystem: det verbala och det visuospatiala korttidsminnet, dvs. språkligt minne
och minne som engagerar synintryck och rumskänsla.

Olika sorters minne kan vara korttidsminne, arbetsminne, episodiskt minne, autobiografiskt minne, semantiskt minne, procedurminne.

Några tips
• Uppmärksamma när det är minnet som brister
• Diskutera problemen med eleven
• Kartlägg arbetsminnet
• Avlasta arbetsminnet när det är möjligt och/eller nödvändigt
• Var beredd på att repetera information
• Uppmuntra användningen av påminnelse i mobilen eller på annat sätt
•  Uppmuntra användningen av minnesknep och andra strategier

Exempel på strategier i klassrummet och hemma
• Läs eller lyssna till två sidor i taget, diskutera sedan innehållet med annan elev eller en vuxen
• Arbeta vid dator där inget kan tappas bort. Anteckna (ett litet antal) nyckelord i datorn
• Skriv en mening till varje nyckelord
• Gör röstanteckningar i mobilen

Litteratur- och materialtips
Språklekar i skolan av Astrid Frylmark, sid 118-130.
Bristande korttidsminne hos barn av J Rudland
Lexia datorprogram, www.lexia.nu, memory med ljud eller bokstav
Datorbaserade minnesträningsprogram från t ex Cogmed eller Junglememory.