Den tekniska utvecklingen är verkligen positiv för barn, elever och vuxna med läs- och skrivproblem. Att använda talsyntes och tangentbord bör inte ses som en nödlösning, utan som ett nödvändigt och viktigt sätt att läsa och skriva. Och som inte utkonkurrerar utan kompletterar papper och penna. Några exempel:

DAISYSPELARE spelar upp texter och böcker som är inspelade i detta format. Samtidigt kan man följa med i texten på datorskärmen. Det som blir uppläst markeras med gult, och markeringen flyttar sig framåt i texten. En fördel är att man kan ändra hastigheten så att texten blir läst så fort som man klarar att lyssna och följa med. En nackdel är att äldre daisyspelare ofta är stora och klumpiga. Bäst är att ha daisyfunktion i sin mobiltelefon. 

TALSYNTES i dator eller lärplatta gör att man kan höra texten läsas upp av en maskinell röst. Det gäller alla texter i datorn eller på nätet. Man kan skanna in texter på scanner från en bok eller en tidning och datorn läser upp den. En fördel är att allt kan läsas upp av datorn om skanningen är tydlig. En nackdel är att det tar lång tid att skanna in många dokument och det är inte rimligt att elever själva tillverkar sina böcker på det här viset. Det kan behövas mycket praktiskt stöd för att lära sig använda talsyntes på ett effektivt sätt.

STAVNINGSPROGRAM för personer med dyslexi gör att man först kan skriva och sedan gå igenom sin text för att rätta till stavningen. Att använda stavningsprogram är i sig ett bra sätt att träna stavning. Finns även på engelska. Redan unga elever kan arbeta självständigt och lyckas. Programmet finns även för engelska. Nackdelar? Jag kan inte över huvud taget se någon enda nackdel med stavningsprogram.

MINDMAP kan skapas av olika programvaror som hjälper till att strukturera anteckningar. Bra för den som har gått lite längre i skolan och ska lagra mycket kunskap.

RÖSTANTECKNINGAR i mobilen gör det lätt att veta vilka sidor läxan omfattade.

KAMERAN i mobilen kan fotografera av lärarens anteckningar på tavlan för den som inte samtidigt kan lyssna och anteckna. Risken är annars att man väl därhemma inte kan tolka sina anteckningar!

 LÄS OM ALTERNATIVA VERKTYG I DESSA BÖCKER…

  • Läsa och skriva fast man inte kan av Ulla Föhrer och Eva Magnuson. Hela boken handlar om detta. Trots att den har några år på nacken finns det mycket läsvärt om hur man introducerar alternativa verktyg.
  • Barn läser och skriver av Louise Bjar och Astrid Frylmark; ett kapitel om kompensation av Helen Sämfors.

Se också Johanna Kristenssons prisbelönta blogg LOGOPEDEN I SKOLAN där hon beskriver och instruerar i ny teknik. Johanna är logoped i Halmstads kommun och fick 2013 års Tal- & Språkpris för sin blogg. logopedeniskolan.blogspot.com