Det kan inte nog betonas hur viktigt lyssnandet är för språkutvecklingen. Barnkulturen i vår tid är i hög grad styrd av synintryck. Därför är det ännu viktigare att särskilt stimulera hörselintrycken. Här kommer tips på tre klassiska, enkla ljudlekar som man kan göra tillsammans med barnen hemma eller i förskolan.

1) VATTENMUSIK
Fyll tre glas med olika mycket vatten. Knacka försiktigt på dem med en sked och lyssna till de olika toner som uppstår. Nästa gång kanske ni bygger en hel orkester? (Förr var det perfekt med tomma läskflaskor, men nu finns bara plast!)

2) LJUDDETEKTIVERNA
Sitt vid köksbordet och titta tillsammans på, benämn och prata om några saker som ligger där, t.ex.
   nyckelknippan
    två glas
    några bestick
    kastrull med lock
Låt sedan barnet blunda (ev. med hjälp av en halsduk knuten runt ögonen). Gör ljud med något av föremålen och be barnet tala om vad det är som hörs.

Utvidga nästa gång med fler föremål och nya platser.

3) SKRAMMELBURKAR
Använd tomma plastbyttor (t.ex. från Kinderegg) som inte får vara genomskinliga. Fyll i olika material – samma i par av burkar – t.ex. risgryn, havregryn, sand, småstenar eller vatten. Skaka på burkarna och försök att hitta par som låter likadant.

UPPTÄCK tillsammans
LYSSNA till ditt barns funderingar
PRATA om vad ni ser och hör

I webbutiken finns fler material med inriktning på yngre barns lyssnande:

Detektiv Långöra
Lyssna och berätta
Gissa mitt ord