Många elever har svårt att komma igång med arbetet, även om noggranna instruktioner givits. I klassrummet ska instruktionerna allra helst finnas synliga på tavlan. Både vad som ska göras och vad som behövs. Trafikljuset är till för att skapa ordning på den egna arbetsplatsen.

Rött ljus – framme vid start. Kolla instruktionerna! Vad behöver du ta fram, vad behöver du hämta? Vad kan du plocka bort? Kan du lägga undan något för att få mer plats?

Gult ljus – kolla igen. Kolla en gång till på instruktionerna och sedan på din arbetsplats. Ser allt ut som det ska?

Grönt ljus – klart att köra/jobba! Nu kan du börja med din arbetsuppgift och fokusera på den och inget annat.

Trafikljuset beskrivs här för användning i klassrum. Det går lika bra att tillämpa principen hemma, när det är dags att göra läxorna. Men även vid andra praktiska sysslor, som till exempel när man ska baka. Det är inte kul att upptäcka att något fattas till smeten när man redan är igång!