Från början. Inne i magen har barnet legat och hört sina föräldrars röster. Forskning har visat att nyfödda barn känner igen föräldrarnas röster, och även sånger och sagor som det har hört där inne i magen. Under de första två månaderna kommer bara små ljud. Så småningom möter vi barnets leenden och glädjeljud, lek med ljud och fram emot halvåret mera stavelseliknande joller.

Andra halvåret. Nu börjar det hända något! Barnet börjar förstå vissa ord och koppla dem till händelser. Man räknar med att det årsgamla barnet förstår 3-50 ord. Variationen är stor. Barnets joller övergår gradvis i ordliknande uttryck. Man får så småningom höra efterlängtade ord som ”pappa” och ”mamma”. Andra ord som är viktiga för barnet är sådant som handlar om rutiner och det man gör med barnet – mat, sova, blöjbyte.

Tredje halvåret. Fler och fler ord kommer. Man brukar tala om ett-ordssatser, eftersom betoningen av det enda ordet avgör om det är ett påstående eller en fråga. Många barn använder också gester, ibland tillsammans med orden. NEJ blir ett viktigt ord! Det är roligt att leka tittut, att göra saker tillsammans med den vuxne och att tillsammans upptäcka omvärlden. Före 18 månader brukar barn åtminstone kunna säga 8-10 olika ord. Många kan betydligt fler. Ljudsystemet i orden är förenklat. Det är ofta barnens favoritjollerljud som kommer igen i orden.

Tvååringen kan be om saker, svara på frågor och sätta ihop två ord till en liten mening. Orden börjar bli förståeliga, även om man inte riktigt vet sammanhanget. Tvååringen börjar så småningom kunna tala även om sådant som inte är här och nu, och kan hitta på saker eller skoja. En del tvååringar tycker om rimsagor och ramsor.

Treåringen för längre samtal och kan hålla sig till ämnet – i alla fall en liten stund. Mer och mer kommer pratet in i leken. Många två-treåringar kan också svara på ”varför”-frågor, och börjar lära sig färgerna.