Om koncentration och uthållighet hos skolbarn

Koncentrationssvårigheter går ofta hand i hand med läs- och skrivsvårigheter. Frågan är vad som är hönan och ägget – orsak och verkan. Har eleven svårt att koncentrera sig för att läsningen är svag, eller är läsningen svag för att eleven har svårt att koncentrera sig?...

Om koncentration och uthållighet hos 4-6-åringar

Koncentrationssvårigheter är vanliga hos barn som har svårigheter med språk- och talutvecklingen. Trots att barnet kanske bygger lego i timmar halkar han eller hon ner ur ditt knä så fort du vill läsa en saga… Se till att ditt barn får mycket beröm för små stunder när...

Talsvårigheter i skolåldern

Den som har kvarstående talsvårigheter i skolåldern får det ofta besvärligt med läs- och skrivinlärningen. Efter att barnet har fyllt åtta år händer inget spontant i uttalsutvecklingen. Vad som är den grundläggande orsaken till ett svårförståeligt tal kan variera....

Om AD/HD, ADD

Det är vanligt både med läs- och skrivsvårigheter och med språkstörning när man har stora koncentrationssvårigheter som vid AD/HD[1], ADD[2] och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är inte alltid lätt att veta vad som är orsak och verkan – vad som är...