Koncentrationssvårigheter är vanliga hos barn som har svårigheter med språk- och talutvecklingen. Trots att barnet kanske bygger lego i timmar halkar han eller hon ner ur ditt knä så fort du vill läsa en saga…

Se till att ditt barn får mycket beröm för små stunder när han eller hon lyssnar! Att utveckla lyssnandet är det viktigaste för språkutvecklingen, och även för läs- och skrivinlärningen senare. Om en saga är för lång, försök med en gåta! Eller något ni ska leta efter!

Sitt i köket och fundera tillsammans på hur det ser ut i barnets rum. Prata om saker, möbler och färger. Sen kan ni gå dit och titta efter hur det faktiskt ser ut.

Tips
Boken Lyssna och berätta – 100 språklekar för små barn har kommit till med tanke på alla dem som gärna halkar ner ur ditt knä men som behöver jobba med att kunna fokusera lite längre.

Boken Gissa mitt ord fyller samma funktion, även för barn som har tecken som stöd.

Detektiv Långöra heter ett material med 99 ljudspår att lyssna till och leta efter vad det är som hörs bland tillhörande bilder (några i taget!).