Koncentrationssvårigheter går ofta hand i hand med läs- och skrivsvårigheter. Frågan är vad som är hönan och ägget – orsak och verkan. Har eleven svårt att koncentrera sig för att läsningen är svag, eller är läsningen svag för att eleven har svårt att koncentrera sig?

Att koncentrera sig… innebär att man kan fokusera, avskärma sig från störningar från omgivningen, reglera impulser och känslomässiga reaktioner och fokusera trots att det snart ringer till rast. Förmågan att koncentrera sig hänger också ihop med vårt hälsotillstånd – sova bra, äta rätt, röra på sig då och då.

  • Beröm framsteg och goda försök även de gånger resultatet inte blir vad du och barnet hoppats på!
  • Med det yngre skolbarnet: Räkna och hoppa över siffror, låt barnet fylla i! Räkna och hoppa över bokstäver, låt barnet fylla i!
  • Spela spel som Memory. 5-7-åringen bör kunna koncentrera sig åtminstone fem minuter.
  • Schack är koncentrationskrävande och utvecklande för både stora och små!
  • Berätta tillsammans – hitta på fritt eller hjälp varandra att återberätta en bok eller en film som ni läst/sett tillsammans.
  • Gör si – gör så.

Tips på träningsmaterial
Lyssna och berätta
av Astrid Frylmark. Passar de yngsta skolbarnen.
Berätta tillsammans av Francis Dickens och Kirstin Lewis. Bygg en berättelse i par eller liten grupp.
Lexia datorprogram, www.lexia.nu, ställs in på 5 minuter och sedan allt längre tid.
Äggklocka eller annat tidur för att känna att man tänjer på sin uthållighet.
Robomemo och andra datorbaserade minnesträningsprogram.