Den som har kvarstående talsvårigheter i skolåldern får det ofta besvärligt med läs- och skrivinlärningen. Efter att barnet har fyllt åtta år händer inget spontant i uttalsutvecklingen. Vad som är den grundläggande orsaken till ett svårförståeligt tal kan variera. Några har svårigheter med munmotoriken. Andra har svårigheter att hinna urskilja och sortera vilka ljud som finns i ord. Åter andra kan både höra och göra ljuden ett i taget men hinner inte med ”i verkligheten”.

”Positivt tjat” – leta efter goda exempel
Gör de övningar ni får av logoped eller talpedagog ofta, men bara en liten, liten stund i taget. Som medicinflaskan – en slurk i taget, inte allt på en gång… Uppmärksamma ord med de aktuella ljuden med ”positivt tjat” då och då i vardagen. Det betyder: Beröm barnet när ett ord låter extra tydligt (även om det inte låter perfekt). Kräv inte alltid att barnet säger efter men beröm när barnet gör det spontant. Spela in ett svårt ord tre gånger (på mobiltelefonen) och rösta på vilken gång som blev bäst.

Litteratur och datorbaserad träning:
Frylmark, Astrid: Språklekar i skolan

Hole, Kari: KortLeken Artikulationskort

Eklund, Marie &Tibell Flemström, Inger: Lystring

Mårtens, Martti & Gunnilstam, Olle: Lexia