Om läsning och skrivning vid språkstörning

Den som har en språkstörning har andra språkliga svårigheter utöver det som förekommer vid dyslexi, då avkodningen inte fungerar tillräckligt effektivt. Svårigheterna för en elev med språkstörning är annorlunda och mer omfattande än vid ”bara” dyslexi. Det kan handla...

Kylskåpslappen Dyslexi

Kylskåpslappen… varför denna rubrik? Den rymmer en sammanfattning av de råd som ofta är aktuella efter en utredning. Det finns något för alla, fast alla råd passar inte varje person. En förälder sa spontant: Den här lappen ska jag sätta på kylskåpet. Det kan du...

Språklig medvetenhet – ljudsystemet

Om man är språkligt medveten kan man fundera och reflektera över ordens egenskaper. Språk består av många olika delar, men den del som har fått mest uppmärksamhet när det gäller läsinlärning och dyslexi är fonologisk medvetenhet. Fonologi är läran om de ljud som...

Lyssnandets svåra konst 0-3 år

Barnet har redan hört några månader före födelsen. På barnavårdscentralen uppmärksammas barnets hörsel vid ungefär 8 månaders ålder. Men att kunna höra räcker inte – det är också viktigt att kunna lyssna. Många riktigt små barn tycker om att lyssna på musik. Det finns...