I varje sammanhang och i varje skolämne förekommer ord och begrepp som krånglar till för elever med språkstörning och/eller annat modersmål. Ordförrådet uppges växa med 2-3000 ord per år! Det är viktigt att bli medveten om det egna lärandet. Om mer än 2-7 % av orden är nya uppfattas texten som svår. Äldre elever behöver kunna mycket om ord för att kunna diskutera innehållet i texter.

Man lär sig nya ord genom att associera och jämföra med ord som man redan kan eller hur ordet låter.

Exempel:
Att vara ilsken är värre än att vara irriterad.

Varför är Seine en flod, medan Klarälven är en älv? Vad är det för skillnad på en å och en kanal? På en sjö och en tjärn?

Ordet kategori låter som något om katter som är ute och går.

”Ordbanken”
En pärm eller datorfil med en flik per ämne där viktiga ord samlas inför ett nytt teoretiskt avsnitt underlättar hör- och läsförståelsen. Elever med språkliga svårigheter bör ha sin ”ordbank” med sig för att kunna uppdatera sig under varje lektion.

Lär ut ord
Lär ut nya ord och begrepp inför nya ämnesområden. Prata om orden många gånger, gärna före genomgång i helklass.

Litteraturtips
Språklekar i skolan av Astrid Frylmark
Stärk språket, stärk lärandet av Pauline Gibbons
Berätta tillsammans och Berätta.nu (kommer i höst) av Francis Dickens & Kirsten Lewis