Om man är språkligt medveten kan man fundera och reflektera över ordens egenskaper. Språk består av många olika delar, men den del som har fått mest uppmärksamhet när det gäller läsinlärning och dyslexi är fonologisk medvetenhet.

Fonologi är läran om de ljud som bygger upp orden, och fonologisk medvetenhet handlar om att kunna analysera ordens ljudegenskaper. Egentligen finns ju inga gränser mellan ljuden i orden när vi säger dem, som det gör när vi skriver bokstav efter bokstav. Inför och under läsinlärningen är fonologisk medvetenhet av mycket stor betydelse. Men även längre fram under skolgången är det en god idé att arbeta med fonologisk medvetenhet tillsammans med dem som har svårigheter med läsinlärningen.

Det finns många böcker och material om fonologisk medvetenhet för sexåringarna, för i förskoleklassen brukar man vara aktiv med denna typ av övningar. För material och tips se till exempel www.bornholmsmodellen.se. Men för den som kommit lite längre behövs övningar anpassade för mellanstadiet och uppåt. Sådana övningar finns i boken Språklekar i skolan, som används och uppskattas av pedagoger, logopeder och föräldrar.