Många barn föds med nedsatt hörsel. Andra hör dåligt under perioder som är viktiga för språkutvecklingen, till exempel de barn som har ständiga öroninflammationer. För språkutvecklingen behövs en fungerande hörsel.

Men också en förmåga att bearbeta hörselintrycken, auditiv perception. Så måste också ”hjärnkontoret” har öppet, ta emot och bearbeta inkommande signaler och omvandlar dessa till betydelse.

För barn med hörselproblem, hörapparater och/eller cochleaimplantat är processen svårare. Detsamma gäller för många barn med språkstörning. Dessa barn behöver aktivt få lära sig att lyssna och analysera vad de hör.

För att formulera ett yttrande behöver hjärnan klä tankar i ord, arrangera orden, anpassa dem till mottagaren och låta en mängd muskler forma käke, läppar, mun och svalg till rätt ljud. En stor utmaning för den som inte hör!