Att börja i förskoleklassen eller skolan är en stor omställning för många barn. En del har lärt sig läsa, skriva och räkna på egen hand, för andra börjar en kamp som i vissa fall blir livslång.

Men skolan innebär också andra språkliga utmaningar. Man pratar inte bara om det som är här och nu. Det råder särskilda regler för samtal i klassrummet. Barnen lär sig många nya ord varje dag. Nya språk är både lockande och lite svåra.

Utanför lektionstid väntar rasterna utan så många vuxna i närheten. En rolig utmaning för många. För andra något att ängslas för – får jag vara med? Kommer någon att retas?

Språket i skolan
Under de första skolåren handlar skolarbetet om att lära sig grundläggande färdigheter: läsa, skriva, räkna.

Vartefter dessa basfärdigheter fungerar snabbt och effektivt kan eleven börja ägna mer av sin tankekraft åt innehållet. Olika kunskapsämnen för med sig att man lär sig många nya ord. Man pratar om sådant som finns långt, långt borta med ett språk vars innehåll blir mer och mer abstrakt. Nya språk kommer till. Redan det engelska språket skiljer sig markant från det svenska. För den som har svårt att lära sig läsa på svenska blir det ännu svårare på engelska… Lästalen i matematik och många andra böcker innehåller meningar som kan vara invecklade

Unga vuxna
Unga vuxna har ofta sin egen samtalsstil. Redan de gamla grekerna klagade över att ungdomar pratade otydligt. Särskilda ord och uttryck används för att skapa samhörighet i gruppen. Diskussioner, berättelser och vitsar är viktiga i umgänget med jämnåriga. De nya medierna med sms, chatt, facebook gör att det skrivna ordet används snabbt och flitigt i umgänget.

Om man inte hinner läsa en textremsa på filmen missar man mycket. Om man är orolig för sitt sätt att skriva undviker man det gärna. Den som har svårt att läsa och skriva hamnar lätt utanför.