Så stolt man blir när man lärt sig skriva sitt namn! Själv minns jag första gången jag skrev med skrivstil på ett födelsedagskort. Min mamma hade skrivit på en lapp som jag fick skriva av.

Att skriva en text är att ha många bollar i luften på samma gång. Man ska hålla reda på hur bokstäverna ser ut, hur orden låter, hur de stavas, hur meningarna ska byggas, vilka ord som är lämpliga och hur händelseförloppet ska presenteras.

Ge barnet stöd i att förstå att skrivandet är en process, och att inte heller vi vuxna skriver allt rätt och helt perfekt på en gång.

Den nya läroplanen för grundskolan betonar ännu mer än den gamla hur viktigt det är att kunna uttrycka sig i skrift. En god grund är att också berätta tillsammans muntligt.