Läsning sägs bestå av avkodning, förståelse och motivation. Alla delarna behöver finnas med i läsinlärningen. Som förälder kan du stötta alla delarna.
 
AVKODNING är att – helst snabbt och automatiserat – kunna koppla ihop ljud och bokstäver till ord. Spela trugs – det är det här spelen är till för.
 
LÄSFÖRSTÅELSE är att kunna fokusera på innehållet, reflektera och analysera vad man läst. Diskutera innehållet i böcker, läs svårare böcker högt för ditt barn.
 
MOTIVATION hålls uppe när barnet känner sina framsteg. Beröm barnet för försöken, inte bara för resultatet.