Dagens barnkultur ger barnen tillgång till oändligt många bilder. Bildväxlingar på tv och i datorn gör att barnens förmåga att uppfatta och tolka vad de ser får mycket stimulans.

Men att lyssna och snabbt uppfatta detaljer i vad man hör är också viktigt. Att kombinera hur ljuden i orden låter, hur bokstäver ser ut och hur de känns i munnen är grunden för både läsning och skrivning.

När lyssnandet inte är en lika väsentlig del av barnkulturen som tidigare behöver vi vuxna hjälpa till. Det är nödvändigt inför läs- och skrivinlärningen. Bokstäverna ”föreställer” ju olika ljud! Förutom för att läsa och skriva är lyssnandet också en bra förberedelse för att följa med vad som sägs i klassrummet och på rasterna i skolan.