Som förälder är du ett viktigt stöd för barnet. Ibland behövs stöd för kunskapsinhämtningen genom att du läser och berättar. Eller genom att du bara finns där och intresserar dig. Om du känner till något av det ämne som läxan handlar om, berätta och diskutera! Se dig själv som en guide – gör det så intressant som du bara kan!

Ni kanske också kan hitta information tillsammans. Bland det viktigaste för dagens elever är att lära sig källkritik. Det finns så mycket information på internet att det gäller att veta vilka källor som man ska lita på. Nationalencyklopedin är en källa med hög kvalitet.

Ibland behövs stöd i träningen av färdigheterna att läsa och skriva. Det kan handla om övningar på dator som ska göras en stund varje dag, muntliga övningar i språklig medvetenhet eller att spela lästekniska spel för att få mängdträning av den viktiga avkodningsfärdigheten.

Kunskapsredovisningen är skolans ansvar. Diskutera tillsammans med skolan om det behövs utökad tid för prov, om prov bör vara muntliga istället för skriftliga, eller om ditt barn behöver lyssna till frågorna i provet istället för att själv läsa frågorna. Det finns många sätt att få visa vad man kan.