För några barn i varje klass är det inte så lätt att lära sig läsa. En del börjar tidigt chansa sig fram i texten, andra fastnar i ett omständigt tragglande och några tappar lust och inspiration.

Många av de här barnen behöver efter en tid i skolan lära sig andra arbetssätt för att få del av den text som de jämnåriga läser sig till. Det kan handla om talsyntes och inspelade läromedel. Men det är också viktigt att arbeta vidare med själva den lästekniska grunden. Då är det läge för att spela trugs!

Kortspelen leder till ökad lästeknisk skicklighet (avkodning) på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Det är roligt att spela kort tillsammans, och trugsspelen passar alla åldrar. Att spela trugs med sitt barn är ett bra sätt att stärka läsningen samtidigt som man har kul tillsammans.