Läsning sägs bestå av avkodning, förståelse och motivation. Alla delarna behöver finnas med i läsinlärningen för att slutresultatet ska bli bra.

Avkodning är den lästekniska delen av läsningen, att snabbt och automatiserat kunna koppla ihop ljud och bokstäver till ord. Läsförståelse är att kunna fokusera på innehållet i texten, reflektera och analysera vad man läst. Motivationen hålls uppe när läsinlärningen sker på ett sådant sätt att barnet märker sina framsteg. Som förälder kan du stötta läsningens olika delar så här:

Avkodning – SPELA TRUGS. Spelen finns både på svenska och engelska. Ännu finns bara de grundläggande delarna på svenska, men fler kommer. Läsförståelse – diskutera innehållet i både skolböcker och böcker ni läser för nöjes skull med ditt barn (med svårare texter än dem barnen kan läsa på egen hand). Motivation – beröm barnet för tid och energi som läggs ner på läsinlärningen, inte bara för resultatet.