Under våra första levnadsår lär vi oss prata och lyssna. Sedan följer en intensiv period av att lära sig läsa och skriva – något som krävs i dagens samhälle.

Skriften är en ”modern” uppfinning jämfört med språket eftersom våra förfäder har talat med varandra mycket, mycket längre än de har skrivit till varandra.

Under de första skolåren består skolarbetet mest av att träna på att läsa, skriva och räkna. Men en bit upp i mellanstadiet förändras kraven och eleverna behöver kunna läsa och skriva så effektivt och automatiskt att de kan använda skriften som verktyg för att lära sig nya saker.