Under olika perioder i förskoleåldern brukar barn tycka om att leka med ord. De rimmar, ramsar och tramsar – skojar med orden. Ordlekarna är bra som förberedelse inför läs- och skrivinlärningen.

Ha inte för bråttom med att lära barnet bokstävernas namn. Använd hellre ljuden (det vill säga ”mmmm” och inte ”em”).

Barnet behöver lyssna efter hela ord innan det går bra att lyssna efter enstaka ljud (bokstäver). I förskoleklassen brukar man sedan kunna leda över uppmärksamheten till ljuden.

Många barn lär sig känna igen och även skriva sitt namn. Det är förstås lättare om man heter Leo än om man heter Christoffer, men det brukar gå bra för de flesta.